„Iubite cetitoriu,

      Multe prostii ai fi citit, de când eşti. Ceteşte rogu-te şi ceste şi unde-i vede că nu-ţi vin la socoteală, ie pana în mână şi dă tu altceva mai bun la iveală, căci eu atât m-am priceput şi atâta am făcut.

Autoriu.”

Ion Creangă

MISIUNEA ȘCOLII

       Şcoala Gimnazială „Ioan Băncescu” Adâncata, judeţul Suceava, prin cele trei nivele ale sale – învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial – urmăreşte să realizeze o educaţie bazată pe comunicare, încredere, cooperare şi toleranţă, în centrul căreia să fie copilul.

    Printr-o relaţie strânsă cu familia, cu comunitatea locală, prin cele mai bune metode de educaţie, fiecare elev va fi sprijinit să-şi dezvolte personalitatea în spiritul tradiţiilor locale, al valorilor naţionale şi europene, în vederea integrării în societate.