Anunt_selectie_formatori_NE 

Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național

Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor.

PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE A PĂRINȚILOR

DISCIPLINE OPȚIONALE 2019-2020

ORAR_ADANCATA_2019_2020