ISTORIC

casa_png

       Trecutul zbuciumat al Ţărilor Române şi-a pus amprenta şi asupra învăţământului. Primele forme de instruire organizată datează de două veacuri şi jumătate. Şi nu ne referim la cele practicate în unele din mănăstirile noastre, care sunt încă şi mai vechi, ci la şcolile publice înfiinţate.

       Până la apariţia oficială a şcolilor, este clar că în satele comunei Adâncata copiii învăţau carte sub îndrumarea slujitorilor locaşurilor sfinte din apropiere. Preoţii, pentru a-i învăţa carte pe cei care doreau, indiferent de vârstă, se foloseau de cărţile religioase care erau scrise în alfabetul chirilic. Anumite documente menţionează anul 1882 ca fiind anul înfiinţării primei şcoli în satul Adâncata.

       La data de 10 octombrie 1910 are loc inaugurarea noului local de şcoală din satul Adâncata, luând proporţiile unui adevărat eveniment în viaţa satului. El cuprinde două săli de clasă cu cancelarie şi cu două camere şi un antreu pentru locuinţa învăţătorului. Sute de săteni au asistat la această sărbătoare frumoasă pentru organizarea căreia fruntaşii comitetului n-au cruţat nicio osteneală.

      Un rol important în istoricul învăţământului adâncăţean l-a avut înfiinţarea şcolii de fete în anul şcolar 1920-1921.

       În anul 1950 a fost inaugurat noul local de şcoală cu patru săli de clasă, iar apoi în 1951 au fost date în folosinţă trei noi săli de clasă, anexă la localul construit în anul 1950. În anul 1975, la începutul anului şcolar, a fost inaugurat noul local de şcoală destinat claselor primare. Ca instituţie de învăţământ, grădiniţa a apărut în ţara noastră nu cu mult după crearea ei în Europa.

      Din păcate, la Adâncata, datorită crizei de spaţiu de şcolarizare, grădiniţa a fost înfiinţată abia la 1 septembrie 1945.