RESURSE UMANE

Personalul de conducere:

Directo

(numele şi prenumele)

Calificarea

 

Gradul didactic

Vechime la catedră

Documentul de numire

în funcţie

Modalitatea numirii pe funcţie

Unitatea de învăţământ la care are norma de bază

Unitatea de învăţământ la care este titular (dacă e cazul)

CRĂCIUNESCU MARIA

UNIV

I

35

DEC.

1582/

21.12.2016

CONCURS

SC ADÂNCATA

SC ADÂNCATA

 

Personalul didactic:

Număr total de cadre didactice

Număr de norme didactice întregi / posturi

Număr de cadre didactice cu norma de bază în unitatea de învăţământ/ procent din număr de persoane / norme întregi, după caz

Număr de titulari/procent din număr de norme întregi / posturi

Număr de cadre calificate / procent din număr de cadre didactice

Modalitatea angajării pe post

(titularizare, detaşare, suplinire, transfer;exprimare numerică şi procentuală)

33

28

32/ 97%/28

25/ 78%

32/97%

TITULARI 25, COMPLETARE CATEDRĂ 4 SUPLINITORI-4, CU CONCURS

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic Necalificat
Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu Definitivat Fără definitivat

17

5

8

3

0

 

Personalul didactic auxiliar:

Categorie de personal

Număr de persoane încadrate

Număr de norme pentru fiecare categorie de personal

Numărul de personal este:

sub normativele privind încadrarea categoriei respective de personal

la nivelul normativelor privind încadrarea categoriei respective de personal

peste normativele privind încadrarea categoriei respective de personal

Secretar

1

1

1

Adm. Financiar

1

0,5

1

Adm. Patrimoniu

 

Personalul nedidactic:

Categorie de personal

Număr de persoane încadrate

Număr de norme pentru fiecare categorie de personal

Numărul de personal este:

sub normativele privind încadrarea categoriei respective de personal

la nivelul normativelor privind încadrarea categoriei respective de personal

peste normativele privind încadrarea categoriei respective de personal

INGRIJITOR

5

4,5

0,5

MUNCITOR

1

1

2

RESURSE MATERIALE

Informaţii privind spaţiile şcolare:

Nr.crt.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Săli de clasă /grupă

23

945

2.

Cabinete *

3.

Laboratoare *

1

64

4.

Ateliere *

5.

Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport *

1

875

6.

Spaţii de joacă *

2

100

       Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 minute.

 

Informaţii privind spaţiile auxiliare:

Nr.crt.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare

1

72

2.

Sală pentru servit masa *

3.

Dormitor *

4.

Bucătărie *

5.

Spălătorie *

6.

Spaţii sanitare *

4

 120

7.

Spaţii depozitare materiale didactice

1

10

 

Informaţii privind spaţiile administrative:

Nr.crt.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Secretariat

1

10

2.

Spaţiu destinat echipei manageriale

1

10

3.

Contabilitate *

 1  10

4.

Casierie *

5.

Birou administraţie *